Zaloguj się aby zapisać wyszukiwania i ustawić powiadomienia

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się

Zarejestruj się aby zapisać wyszukiwania i ustawić powiadomienia

Jesteś już zarejestrowany Zaloguj się
Wymagane jest przynajmniej 8 znaków.

Oświadczenie dotyczące prywatności

Scot JCB Limited i Stewart Plant Sales Limited

 

Oświadczenie dotyczące prywatności

Niniejsze oświadczenie określa sposób wykorzystania danych użytkownika przez naszą firmę. Jeśli użytkownik przekazuje nam dane innej osoby, użytkownik powinien poinstruować tę osobę, aby również przeczytała niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności. Przekazując nam informacje na temat innej osoby, użytkownik potwierdza, że ta osoba udzieliła użytkownikowi zgody na przekazanie nam jego informacji.

Nasza firma nie jest kredytodawcą, a jedynie przekazujemy zapytania do dostawców usług finansowych i w związku z tym nie oferujemy usług doradztwa finansowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne usługi finansowe, pożyczki lub produkty hipoteczne uzyskane za pośrednictwem strony trzeciej.

W zakresie, w jakim określamy sposób i cel postępowania, potwierdzamy, że jesteśmy kontrolerem (zgodnie z definicją ustawy o ochronie danych z 1998 r.) danych osobowych użytkownika. Zobowiązujemy się zawsze postępować zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. (w tym również stosować odpowiednie środki zabezpieczające w odniesieniu do tych danych).

Co zrobimy, gdy użytkownik przekaże dane:

Użytkownik akceptuje, że nasza firma i kredytodawca, np. preferowana firma finansowa, JCB Finance Limited, jest uprawniona do wykorzystywania i przetwarzania, w dowolnej formie, informacji przekazanych nam przez użytkownika oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie obowiązywania pożyczki, do następujących celów:

 • identyfikacja użytkownika, gdy użytkownik kontaktuje się z nami lub nimi,
 • pomoc w zarządzaniu oraz kontaktowaniu się z użytkownikiem w zakresie usprawnienia zarządzania kontami, usługami i produktami, które wcześniej przekazaliśmy lub świadczymy obecnie i będziemy świadczyć w przyszłości,
 • przeprowadzanie analizy marketingowej i profilowania klienta (obejmuje to informacje transakcyjne), prowadzenie prac badawczych, w tym statystyk i informacji testowych z wykorzystaniem informacji przekazanych przez użytkownika,
 • pomoc w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw lub strat,
 • przekazywanie danych użytkownika dostawcom produktów, takim jak JCB Finance Limited, w celu ustalenia, czy taka firma będzie świadczyć użytkownikowi usługi finansowe,
 • wysyłanie wiadomości marketingowych do użytkownika na temat produktów i usług, które według naszego uznania i uznania JCB Finance Limited mogą być interesujące dla użytkownika,
 • w celu ustaleń finansowych w imieniu użytkownika na temat zaległości związanych z wymianą części, które mogą wiązać się z określoną transakcją.

Od czasu do czasu usługodawcy oraz organizacje, z którymi firma JCB współpracuje Finance Limited lub agencje kredytowe, z którymi współpracujemy, mogą posiadać siedziby poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w krajach, w których nie obowiązują podobne standardy w zakresie ochrony danych osobowych, jak w Wielkiej Brytanii. Jednak zawsze będziemy dokładać wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika w przypadku przekazywania danych takim organizacjom do przetwarzania.

Możemy również przekazywać dane użytkownika innym firmom w naszej Grupie oraz J C Bamford Excavators Limited do celów związanych z informowaniem na bieżąco użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu doskonalenia świadczonych przez nas usług. Dane zbierane i udostępniane przez nas mogą obejmować dane JCB LiveLink. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które zbieramy oraz jak to realizujemy, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych.

Dostawcy zewnętrzni oraz prywatność danych

Jeśli użytkownik zdecyduje się skontaktować z dostawcą zewnętrznym, np. JCB Finance Limited, informacje przekazane nam przez użytkownika (razem z wszelkimi innymi wymaganymi informacjami oraz informacjami przekazanymi przez użytkownika lub przez nas zewnętrznemu dostawcy) będą wykorzystywane przez dostawcę do celów określonych w jego własnym oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności. W związku z tym, przed skontaktowaniem się z takim dostawcą, zdecydowanie zalecamy, aby użytkownik przeczytał oświadczenie dotyczące ochrony prywatności takiego dostawcy w zakresie celów wykorzystywania informacji osobowych użytkownika.

Niektórzy nasi dostawcy produktów i usług, np. JCB Finance Limited, przeprowadzają weryfikację zdolności kredytowej i korzystają z usług agencji ds. zwalczania oszustw, analizując zapytanie ofertowe lub kredytowe użytkownika, w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszych warunków. Te weryfikacje mogą być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony danych publicznych (np. informacje z rejestru wyborców) oraz danych prywatnych (np. historia zdolności kredytowej).

Zapis dotyczący wyszukiwania informacji pojawi się w raporcie historii kredytowej użytkownika. Niektórzy dostawcy produktów mogą również przeprowadzać weryfikacje danych, które już posiadają na temat użytkownika (lub danych przechowywanych przez firmę, której marką zarządzają, albo członków ich grupy firm), np. dane pochodzące z istniejących produktów, dane konta lub dane programu lojalnościowego. Mogą oni wykorzystywać te dane jako pomoc przy weryfikacji i ocenie zapytania ofertowego oraz w celu ustalenia przysługujących użytkownikowi rabatów. W zależności od sytuacji mogą w tym celu również przekazywać te dane swoim agentom ubezpieczeniowym.

PROSIMY PAMIĘTAĆ, że nasza firma nie przeprowadza wyszukiwania historii kredytowej, ale nasi partnerzy, np. firma JCB Finance Limited, mogą to robić na każdym etapie procesu przygotowywania oferty lub zakupu.

Marketing

Nasza firma, firma JCB Finance Limited oraz jej grupa możemy kontaktować się z użytkownikiem w każdy sposób w związku z produktami i usługami podobnymi do zakupionych przez użytkownika, chyba że użytkownik powiadomi nas, że nie chce otrzymywać takich informacji marketingowych.

Użytkownik może w dowolnym czasie wysłać do nas wiadomość e-mail z informacją, że nie chce otrzymywać od nas wiadomości marketingowych. Jeśli użytkownik nie chce już, aby firma JCB Finance Limited lub inna strona trzecia kontaktowała się z nim w celach marketingowych, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich materiałach marketingowych lub prosimy zapoznać się z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności w celu uzyskania dalszych informacji na temat rezygnacji.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii informacji, które przechowujemy na jego temat. W tym celu użytkownik musi zwrócić się do nas w formie pisemnej. Taka usługa podlega opłacie. Nasze dane kontaktowe są zamieszczone poniżej. Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas z prośbą o skorygowanie nieprawidłowych danych użytkownika. W tym celu użytkownik musi skontaktować się z nami w formie pisemnej pod wskazanym adresem.

Dane użytkownika będą przez nas odpowiednio zabezpieczone i będziemy przechowywać je tylko tak długo, jak wymaga tego prawo.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących oświadczenia o prywatności lub traktowania danych osobowych, prosimy o przesłanie zapytania listownego pod adres Scot JCB Limited, 400 Townmill Road, Glasgow G31 3AR, o kontakt telefoniczny: 0141 556 6521 lub przez e-mail: [email protected]

 

Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. (nr ewidencyjny Scot JCB: ZA078781, numer ewidencyjny Stewart Plant Sales: ZA078783).

OFFER PIC

Powiadomienia o maszynach używanych

Otrzymaj powiadomienie kiedy maszyny z wybranymi specyfikacjami staną się dostępne

Otrzymuj powiadomienia
JCB
 • Atlas Copco Logo
 • Lister Petter
 • Chicago Pneumatic
 • CompAir
 • Clipper
 • Stihl