Zaloguj się aby zapisać wyszukiwania i ustawić powiadomienia

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się

Zarejestruj się aby zapisać wyszukiwania i ustawić powiadomienia

Jesteś już zarejestrowany Zaloguj się
Wymagane jest przynajmniej 8 znaków.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne:Właścicielem niniejszej witryny internetowej jest firma Scot JCB Holdings Ltd, brytyjska firma zarejestrowana pod numerem SC180256, z siedzibą w Scot JCB Holdings Ltd, Townmill Road, Glasgow, G31 3AR. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu firmy Scot JCB Holdings Ltd oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów. Jeśli użytkownik nie akceptuje regulaminu Scot JCB Holdings Ltd oraz/lub jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów, nie może korzystać z witryny internetowej.
 2. Dopuszczalne wykorzystanie:Dopuszczalne wykorzystanie niniejszej witryny internetowej obejmuje:
 • Przeglądanie niniejszej witryny internetowej.
 • Wprowadzanie swoich danych.
 • Składanie zapytań ofertowych.
 • Przechodzenie na inne witryny internetowe za pośrednictwem łączy zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej.

 1. Własność intelektualna:Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej, w tym nazwy, logo, ceny itp., jak również zestawienia kolorystyczne oraz układ witryny, podlegają prawom autorskim, znaków handlowych oraz/lub innym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać z niniejszych materiałów, zestawienia kolorystycznego oraz układu wyłącznie na własny osobisty użytek. Wszelkie inne wykorzystanie oraz/lub powielanie materiałów, zestawienia kolorystycznego lub układu witryny internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Scot JCB Holdings Ltd, będzie oznaczać naruszenie niniejszych praw własności intelektualnej i będzie ścigane bez uprzedzenia.
 2. Ograniczona odpowiedzialność:Firma Scot JCB Holdings Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty oraz/lub szkody spowodowane użytkowaniem niniejszej witryny lub innej witryny, do której prowadzi łącze z niniejszej witryny oraz/lub za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszej witrynie oraz innych powiązanych witrynach.

5. Obowiązujące prawo i jurysdykcja: Spory wynikające z korzystania z niniejszej witryny internetowej oraz interpretacja niniejszego regulaminu firmy Scot JCB Holdings Ltd podlegają przepisom obowiązującym w Wielkiej Brytanii. Spory będą rozstrzygane przed sądami brytyjskimi. Firma Scot JCB Holdings Ltd zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania w kraju prowadzenia działalności.

OFFER PIC

Powiadomienia o maszynach używanych

Otrzymaj powiadomienie kiedy maszyny z wybranymi specyfikacjami staną się dostępne

Otrzymuj powiadomienia
JCB
 • Atlas Copco Logo
 • Lister Petter
 • Chicago Pneumatic
 • CompAir
 • Clipper
 • Stihl